Novinky

oddělení 1303 - Provozní činnosti

Zabezpečuje v objektech Letenská 9 a 15, včetně detašovaných pracovišť, polygrafické služby, včetně údržby, oprav a obměny velkokapacitních a kancelářských kopírovacích strojů...

ilustrace
  • zabezpečuje v objektech Letenská 9 a 15, včetně detašovaných pracovišť, polygrafické služby, včetně údržby, oprav a obměny velkokapacitních kopírovacích strojů; zajišťuje další způsoby realizace tiskových služeb,
  • zajišťuje správu tiskáren a multifunkčních zařízení ministerstva včetně uživatelské podpory,
  • zabezpečuje úhradu poplatků za rozhlasové a TV přijímače v souladu se zákonem č. 348/2005 Sb.,
  • zabezpečuje úklidové práce, deratizaci a asanaci v objektech ministerstva,
  • zajišťuje pro jednotlivé útvary denní a periodický tisk, publikace, knihy a Sbírky zákonů, výrobu služebních razítek, včetně vedení jejich evidence,
  • vede evidenci vybavení příručních kuchyněk, včetně jejich obměny a doplňování v objektech Letenská 9 a 15, zajišťuje vybavení sekretariátů ministerstva nádobím, včetně ručníků a utěrek,
  • ve spolupráci s oddělením 3005 zajišťuje zveřejňování inzerátů na volná pracovní/služební místa na internetových portálech,
  • spolupracuje s oddělením 5701 při zajišťování plnění úkolů při hrozící nebo vzniklé krizové situaci ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb.; při zabezpečení úkolů krizového řízení při jiné mimořádné situaci, ovlivňující zásadním způsobem činnost ministerstva nebo resortních organizací,
  • zajišťuje na ministerstvu služby a plnění podmínek stanovených zákonem č. 247/2014 Sb., pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině