Novinky

odbor 13 - Hospodářská správa

Odbor zajišťuje, organizuje a provádí činnosti a služby nezbytné pro provoz ministerstva. Zabezpečuje správu pozemků, budov a majetku užívaného ministerstvem ke své činnosti...

ilustrace

Odbor zajišťuje, organizuje a provádí činnosti a služby nezbytné pro provoz ministerstva. Zabezpečuje správu pozemků, budov a majetku užívaného ministerstvem k jeho činnosti. Zajišťuje organizaci a provoz vyhrazených parkovišť ministerstva, vyjma objektu Letenská 15. Plní úkoly v oblasti investiční výstavby a energetického hospodářství. Zajišťuje tvorbu a plnění státní energetické koncepce ministerstva, včetně resortních organizací. Zajišťuje metodiku spisové služby s výjimkou oblasti utajovaných informací a úkoly spojené s funkcí správního archivu. Zabezpečuje a určuje dislokaci útvarů ministerstva a ostatních subjektů dislokovaných v budovách s příslušností hospodaření ministerstva. Zajišťuje správu nemovitostí, které jsou ve vlastnictví ČR, s nimiž přísluší hospodařit ministerstvu s výjimkou nemovitostí, které jsou spravovány odborem Náhradové agendy. Zajišťuje ekonomické činnosti spojené s reprodukcí majetku a provozem ministerstva. Zajišťuje provozní agendu Kanceláře finančního arbitra. Provozuje ubytovací zařízení ministerstva. Zajišťuje správu tiskových a multifunkčních zařízení ministerstva včetně spotřebního materiálu a další způsoby realizace tiskových služeb. Zajišťuje služby pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Řídí metodicky, zajišťuje a kontroluje plnění úkolů v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na ministerstvu a v resortních organizacích. Provádí inspekci bezpečnosti práce podle zákona č. 251/2005 Sb. a vykonává dozor nad bezpečností při výkonu služby celní správy podle zákona č. 361/2003 Sb. V součinnosti s komisí pro náhradu škody při služebních a pracovních úrazech a nemocích z povolání provádí šetření pracovních úrazů a navrhuje jejich odškodnění.