Novinky

samostatné oddělení 9007 - Kabinet a sekretariát ministra

Zpracovává pro potřeby ministra jako člena vlády analýzy k odborně politickým problémům a zodpovídá za vytváření pracovních podmínek ministra při plnění jeho povinností, a to z hlediska organizačního, řídícího a kontrolního...

ilustrace

Zpracovává pro potřeby ministra jako člena vlády analýzy k odborně politickým problémům a zodpovídá za vytváření pracovních podmínek ministra při plnění jeho povinností, a to z hlediska organizačního, řídícího a kontrolního. Zajišťuje přípravu relevantních podkladů pro jednání ministra a vede evidenci příslušné dokumentace.

 • zpracovává pro potřeby ministra analýzy a provádí expertní konzultační činnost k odborně politickým problémům na základě podkladů o činnosti OSS, orgánů samosprávy, politických stran, odborových organizací a dalších relevantních ekonomických subjektů a společenských organizací,
 • zajišťuje program ministra, sjednává akce, návštěvy, pracovní jednání podle pokynů ministra,
 • zpracovává a vede denní a týdenní program ministra, organizačně zabezpečuje realizaci pracovního programu ministra,
 • organizuje pracovní a soukromé návštěvy u ministra, organizačně zajišťuje přípravu nezbytných podkladů pro jednání a spolupracuje v této oblasti s věcně příslušnými útvary,
 • spolupracuje s odborem Kancelář ministra na zabezpečení pracovního styku ministra především s Úřadem vlády ČR, Parlamentem, Kanceláří prezidenta republiky a dalšími orgány a institucemi,
 • spolupracuje s odborem Kancelář ministra na administrativním a organizačním zajištění plnění úkolů ministra jako člena vlády,
 • spolupracuje s odborem Kancelář ministra na koncepci zahraničních aktivit ministra s půlroční periodicitou a na zpracování týdenního přehledu zahraničních aktivit ministra,
 • spolupracuje s odborem Kancelář ministra na přípravě a na protokolárním a organizačním zabezpečení zahraniční pracovní cesty ministra,
 • spolupracuje s odborem Kancelář ministra na zabezpečení a koordinaci jednání ministra, zajištění pobytu a doprovodného programu zahraničních delegací v ČR v případě akcí multilaterálního či bilaterálního charakteru,
 • zajišťuje a koordinuje v součinnosti s odborem Kancelář ministra, dalšími útvary a OSS konání oficiálních, pracovních a soukromých návštěv zahraničních představitelů u ministra
 • spolupracuje s odborem Kancelář ministra v oblasti komunikace ministra s veřejností a se sdělovacími prostředky,
 • předává podněty odboru Bezpečnost a krizové řízení ve věcech týkajících se metodického a věcného řešení krizových situací,
 • eviduje a vyřizuje podle pokynů ministra jeho odpovědi na osobní pozvánky a dopisy