Novinky

odbor 10 - Kancelář ministra

Vytváří pracovní podmínky pro plnění úkolů ministra, zajišťuje komplexně organizační výkon ústavních pravomocí ministra a koordinuje spolupráci s ostatními útvary a OSS...

ilustrace

Vytváří pracovní podmínky pro plnění úkolů ministra, zajišťuje komplexně organizační výkon ústavních pravomocí ministra a koordinuje spolupráci s ostatními útvary a OSS. Koordinuje a zabezpečuje výkon spisové služby pro ministra. Zajišťuje styk ministerstva s Parlamentem, Úřadem vlády ČR, Kanceláří prezidenta republiky a s dalšími orgány a institucemi. Kontroluje připravené podklady pro jednání vlády, Parlamentu, poradu vedení ministerstva a další jednání. Zajišťuje po administrativní a organizační stránce plnění úkolů ministra jako člena vlády ve spolupráci se samostatným oddělením Kabinet a sekretariát ministra. Organizuje a po administrativní stránce zabezpečuje činnost porady vedení ministerstva jako stálého poradního orgánu ministra. Plní funkci svodného útvaru ve věci konzultační činnosti pro ministra k odborným problémům a koordinuje činnost externích specialistů. Zabezpečuje konání oficiálních, pracovních i soukromých návštěv zahraničních představitelů, organizuje přijetí návštěv u ministra a organizačně se podílí na přípravě podkladů k těmto návštěvám v součinnosti se samostatným oddělením Kabinet a sekretariát ministra. Zabezpečuje protokolární a tlumočnickou činnost pro potřeby ministerstva. Zajišťuje styk ministerstva s veřejností a médii a zodpovídá za interní komunikaci ministerstva. Má odpovědnost za celkový obsah, strukturu a komunikační strategii internetových, intranetových a resortních stránek ministerstva; zveřejňuje aktuální stanoviska ministra a ministerstva na těchto stránkách. Zabezpečuje organizaci tiskových konferencí ministerstva. Zajišťuje z organizačního a administrativního hlediska činnost Redakční rady. Organizuje, koordinuje a poskytuje informace podle zákona č.106/1999 Sb. Zajišťuje po organizační a administrativní stránce činnost komise pro správní řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím ministerstva ve věcech poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.