Novinky

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Vydáno

 • Ministr financí
Aktualizováno 30. 4. 2019
 • Jmenování JUDr. Aleny Schillerové ministryní financí
 • Jmenování JUDr. Aleny Schillerové místopředsedkyní vlády ČR

Životopis

Narozena:

18. března 1964, Brno

Vzdělání:

2000 Ph.D.
Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta

1988 JUDr.
Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta

Praxe:

2016 - dosud
Ministerstvo financí

 • 30. 4. 2019 jmenována místopředsedkyní vlády ČR
 • 13. 12. 2017 jmenována ministryní financí ČR
 • 1. 1. 2016 – 13. 12. 2017 náměstkyně ministra financí pro daně a cla

1991 – 2015
Finanční správa

 • 1. 7. 2014 – 31. 12. 2015 ředitelka Odboru právního a daňového procesu Generálního finančního ředitelství
 • 1. 1. 2013 – 30. 06. 2014 zástupkyně ředitele a vedoucí Odboru metodiky a výkonu daní Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
 • 1. 9. 2006 – 31. 12. 2012 ředitelka Finančního úřadu Brno – venkov
 • 1. 1. 1995 – 31. 8. 2006 zástupkyně ředitele Finančního úřadu Brno – venkov
 • 1. 6. 1994 – 31. 12. 1994 vedoucí právního a exekučního oddělení Finančního úřadu Brno – venkov
 • 1. 8. 1991 – 31. 5. 1994 právník Finančního úřadu Brno – venkov
Odborná činnost

Přednášková činnost:

 • pro MU PF katedra finančního práva a národního hospodářství Brno
 • v rámci programu LLM, MPA PF MU
 • pro odbornou veřejnost
 • pro Komoru daňových poradců

Spoluautorka publikací:

 • Daňový komentář, nakl. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011 (Baxa, Dráb, Kaniová, Lavický, Schillerová, Šimek, Žišková)
 • Přehled judikatury ve věcech daňového řízení, nakl. ASPI, březen 2007 (Baxa, Kaniová, Schillerová, Žižková)
 • Správa daní, úplné znění zákona, komentář, judikatura, nakl. ASPI 2005 (Schillerová, Kaniová)
 • Vzory smluv a podání, Holub a kol. V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII. vydání, Linde, a.s. Praha, 1998, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009
 • Správa daní, komentář, Linde, s.r.o. Praha, 2001 (Kaniová, Schillerová)
 • Daňové judikáty, I., II., III., IV. díl, Linde a. s. Praha, 1999, 2000, 2002
 • Správa daní ve vzorech, Linde a. s. Praha, 1997

Další odborná činnost:

 • Členka pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo II – finanční právo s účinností od 1. 4. 2009
 • Členka Vědecké rady Fakulty podnikatelské VUT v Brně s účinností od 8. 2. 2009
 • Členka zkušební komise pro kvalifikační a rozdílové zkoušky daňových poradců s účinností od 2. 6. 2008
 • Od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2014 pracovní smlouva s Masarykovou univerzitou v Brně, Právnickou fakultou jako odborný asistent
 • Od roku 2006 vyučující v programu LLM – Finanční a pojišťovnické právo v rámci PF MU Brno
 • Od roku 2002 členka stálé komise pro státní doktorské zkoušky pro obor finanční právo
 • Od roku 1994 externí působení na PF MU Brno, katedra finančního práva a národního hospodářství