Novinky

odbor 39 - Správní činnosti

Odbor provádí správní řízení v oblasti daní spravovaných orgány Finanční správy ČR a orgány Celní správy ČR, provádí správní řízení v oblasti dělené správy a poplatků z pozice ústředního orgánu státní správy...

ilustrace

Odbor vykonává působnost ministerstva jako správního orgánu nejblíže nadřízeného GFŘ, GŘC a jiným orgánům v oblasti daní, poplatků a jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům, pokud tuto působnost nevykonává jiný útvar. Metodicky řídí GFŘ, GŘC a jiné orgány v oblasti daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, pokud tuto působnost nevykonává jiný útvar. Koordinuje stanoviska orgánů finanční a celní správy, pokud se v téže věci liší. Zkoumá problematiku v oblasti poplatků, analyzuje jejich stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému. Zpracovává na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky koncepci fiskální politiky státu v oblasti dalšího vývoje poplatků a transformuje ji do místních, správních a soudních poplatků. Pro změny daňové politiky v oblasti poplatků zpracovává věcná řešení, včetně hodnocení dopadů regulace a věcných záměrů zákonů. Vyhotovuje návrhy vzorů a zabezpečuje vydávání daňových tiskopisů a šablon, pokutových bloků a stvrzenek na pokuty. Zajišťuje vydávání a distribuci kolkových známek.