Novinky

oddělení 3205 - Koordinace daňové legislativy

Zkoumá problematiku v oblasti legislativy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti, ...

ilustrace
  • zkoumá problematiku v oblasti legislativy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
  • koordinuje legislativu v oblasti daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění z hlediska jednotné terminologie a systematiky a vazby k obecné právní úpravě při respektování principu jednoty a vnitřní bezrozpornosti právního řádu,
  • na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky zpracovává koncepci fiskální politiky státu a věcná řešení v oblasti legislativy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
  • poskytuje ostatním oddělením odboru Daňová legislativa podporu v oblasti legislativy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
  • stanoví jednotné legislativně-technické, systematické a jiné formální postupy tvorby právních předpisů v oblasti daní, poplatků, jiných obdobných peněžitých plnění, a to v průběhu celého legislativního procesu, a z hlediska těchto postupů zpracovává legislativní návrhy v působnosti odboru Daňová legislativa,
  • zpracovává stanoviska v oblasti legislativy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
  • získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje se správci daně, ostatními útvary, s jinými orgány a institucemi, zástupci tripartity a odborné veřejnosti v oblasti legislativy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
  • spolupracuje s jinými orgány a institucemi v oblastech, které souvisejí s oblastí legislativy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.