Novinky

odbor 32 - Daňová legislativa

Odbor zkoumá problematiku v oblasti právní úpravy daní, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému...

ilustrace

Odbor zkoumá problematiku v oblasti právní úpravy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, včetně veřejných pojistných a cel, a v oblasti celnictví (daňové a celní právo), analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému. V této oblasti zpracovává na základě koncepce daňové politiky a na základě věcných řešení legislativní návrhy a zajišťuje jejich projednání ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v Legislativní radě vlády a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu. Koordinuje legislativu v oboru daňového a celního práva z hlediska jednotné terminologie, souladu a systematické provázanosti právních ustanovení při respektování principu jednoty a vnitřní bezrozpornosti právního řádu. Zpracovává na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky koncepci fiskální politiky státu a věcná řešení, včetně hodnocení dopadů regulace a věcných záměrů zákonů, v oblasti správy daní, s výjimkou mezinárodní spolupráce, v oblasti daně z hazardních her, v oblasti organizace a působnosti orgánů finanční a celní správy, v oblasti celnictví, s výjimkou spotřebních a energetických daní a mezinárodní spolupráce a mezinárodních smluv, v oblasti veřejných pojistných v působnosti orgánů finanční správy a v oblasti jiných peněžitých plnění obdobných daním a poplatkům, s výjimkou peněžitých plnění, v jejichž případě je zpracování koncepce fiskální politiky státu a věcných řešení v působnosti jiného útvaru nebo jiného orgánu. Zajišťuje soulad právních předpisů v těchto oblastech s primárním a sekundárním právem EU.