Novinky

odbor 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy

Odbor zkoumá problematiku daňové soustavy a správy daní a cel jako celku, zejména s akcentem na daňové příjmy veřejných rozpočtů a na mezinárodní spolupráci. Analyzuje stávající stav daňové politiky a finanční a celní správy a navrhuje v této oblasti opatření...

ilustrace

Odbor zkoumá problematiku daňové soustavy a správy daní a cel jako celku, zejména s akcentem na daňové příjmy veřejných rozpočtů a na mezinárodní spolupráci. Analyzuje stávající stav daňové politiky a finanční a celní správy a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému. Zpracovává koncepci fiskální politiky státu v oblasti obecné daňové politiky a transformuje ji do nástrojů koncepce dalšího vývoje daňové politiky. Zpracovává koncepci dalšího vývoje finanční a celní správy. Předkládá podklady potřebné pro sestavení návrhu SR a SZÚ. Zodpovídá za zpracování simulací rozpočtových dopadů koncepcí daňové politiky. Vypracovává krátkodobé odhady a střednědobý výhled výše daňových příjmů. Zabezpečuje v oblasti daňových příjmů zpracování údajů podle mezinárodních standardů a udržuje příslušnou datovou základnu. Zodpovídá za zpracování výkazu základu harmonizovaného zdroje ES založeného na DPH. Zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z členství ČR v EU a OECD v souvislosti s iniciativami v oblasti mezinárodní daňové spolupráce a dalších směřujících proti daňovým únikům a rozrušování základu daně z příjmů (v úzké spolupráci s odborem Daně z příjmů), a navrhuje přiměřená řešení k promítnutí politických výzev odsouhlasených na úrovni dotčených mezinárodních organizací do daňového systému ČR. Zajišťuje horizontální koordinaci agend EU a OECD v daňové oblasti. Zajišťuje transpozici směrnic, promítnutí dalších právních předpisů EU a mezinárodně právních závazků v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a při zdaňování příjmů z úspor a v oblasti vymáhání některých finančních pohledávek. Provádí analýzu a zpracovává koncepci mezinárodní daňové a celní spolupráce, s výjimkou spotřebních a energetických daní, včetně sjednávání mezinárodních smluv, koncepci organizace a řízení daňové a celní správy a v oblasti celnictví. Vykonává ve vztahu k orgánům finanční a celní správy funkci gesčního útvaru a informačního centra pro potřeby ministerstva.