Novinky

Pozvánky na semináře MF pro pracovníky krajů, obcí a jejich organizací na téma: PPP projekty v praxi - rok 2010

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

  • Akce MF (školení, semináře, tiskové konference)
  • PPP
  • Spolupráce s institucemi
  • Úvěrová instituce
  • Veřejný sektor
  • Soukromý sektor
  • Kraje a obce

Ministerstvo financí se v závěrečné zprávě projektu CZ/2005/IB/FI/04 „Zavádění PPP v České republice“, financovaného v rámci programu Evropské unie Transition Facility 2005, zavázalo k pravidelnému proškolování pracovníků ústředních orgánů státní správy a územních samospráv s cílem zajistit udržitelnost výsledků tohoto projektu. V loňském roce proto uspořádalo o problematice partnerství veřejného a soukromého sektoru sérii 11 regionálních seminářů v různých částech České republiky. V této činnosti chceme pokračovat i letos. Podrobnější informace o jednotlivých seminářích jsou uvedeny v pozvánkách, které budou průběžně doplňovány.

Doplňující informace - Pozvánky

 

Termín: 17. prosince 2010
Místo: Městský úřad Znojmo, Obroková 10/12,Znojmo, zasedací sál zastupitelstva

 

Termín: 14. prosince 2010
Místo: Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, Vsetín, místnost č. 123

 

Termín: 28. dubna 2010
Místo: Městský úřad, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě

 

Termín: 27. dubna 2010
Místo: Městský úřad Humpolec, Horní náměstí 300, Humpolec

Nejčtenější