Novinky

3. a 10. září 2008 - Školení: "Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP"

oddělení 1101 - Souhrnné rozpočtové vztahy
oddělení 1101 - Souhrnné rozpočtové vztahy

Vydáno

  • Twinning
  • PPP
  • Realizace projektu PPP
  • Studie proveditelnosti PPP
  • Seminář
  • Veřejný sektor

Ministerstvo financí je hlavním příjemcem technické pomoci v rámci projektu „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (PPP) v ČR“ č. CZ 05.02.04.02.0002. Projekt je financován ze zdrojů programu Evropské Unie Transition Facility (přechodový nástroj) pro Českou republiku. Technická asistence navazuje na aktivity projektu twinning light a twinningového projektu. V rámci ní jsou rozpracovány a aktualizovány metodické materiály, školeni zástupci státní správy, krajů a obcí a je poskytována asistence Ministerstvu financí a zadavatelům při přípravě a realizaci konkrétních PPP projektů. Na začátku září 2008 proběhla série seminářů ve dvou blocích, a to třídenní školení pro zástupce státní správy a na stejné téma třídenní školení pro zástupce krajů a obcí. Ve zveřejněné dokumentaci naleznete:

  • programy seminářů,
  • příslušné prezentace,
  • a případové studie.
  • Fotografie ze semináře

Ministerstvo financí k uvedenému tématu publikovalo na svých webových stránkách metodiku „Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP“ (publikováno 08/2008) vhodné jak pro zástupce veřejného, tak soukromého sektoru.

Nejčtenější