Novinky

27. května 2008 - Školení: „Plánování a řízení procesu projektů PPP“

oddělení 1101 - Souhrnné rozpočtové vztahy
oddělení 1101 - Souhrnné rozpočtové vztahy

Vydáno

 • Twinning
 • PPP
 • Realizace projektu PPP
 • Studie proveditelnosti PPP
 • Veřejný sektor

V rámci twinningového projektu „Implementace PPP v prostředí ČR“ č. CZ 05.02.04 se konalo dne 27. května 2008 v budově Ministerstva financí školení, v rámci kterého byly předány nejnovější zkušenosti s plánováním a řízením procesu projektů PPP z Nizozemí a Skotska.

Hlavními tématy bylo využití přístupu bran v projektovém řízení, optimální podmínky pro spolupráci mezi účastnícími se subjekty, řízení komunikace, práce s poradci a mezinárodními zájemci a případová studie Kromhoutská kasárna v Nizozemí.

Ve zveřejněných přílohách naleznete

 • program školení a
 • využitelné prezentace,
 • stejně jako dokumentaci k případové studii.
 • Fotografie ze semináře

Ministerstvo financí bude k uvedenému tématu publikovat na svých webových stránkách metodiku „Proces přípravy a realizace PPP projektů“ vhodnou jak pro zástupce veřejného, tak soukromého sektoru.

 • Program školení - Plánování a řízení procesu projektů PPPDOC (83kB)
  Zdroj: MF - odbor 11 Státní rozpočet - referát Regul. a metod. projektů PPP, Program školení - Plánování a řízení procesu projektů PPP, publikováno 09/2008, ke stažení ve formátu Word, česká verze
 • Trainning Programme - PPP Programming and process managementDOC (78kB)
  Zdroj: MF - odbor 11 Státní rozpočet - referát Regul. a metod. projektů PPP, Trainning Programme - PPP Programming and process management, publikováno 09/2008, ke stažení ve formátu Word, anglická verze
 • Spolupráce mezi veřejnými subjektyPPT (296kB)
  Zdroj: MF - odbor 11 Státní rozpočet - referát Regul. a metod. projektů PPP, Spolupráce mezi veřejnými subjekty, publikováno 09/2008, ke stažení ve formátu Ppt, česká verze
  Autor: Maarten Groothuis
 • Cooperation among public partiesPPT (260kB)
  Zdroj: MF - odbor 11 Státní rozpočet - referát Regul. a metod. projektů PPP, Cooperation among public parties, publikováno 09/2008, ke stažení ve formátu Ppt, anglická verze
  Presented by: Maarten Groothuis
 • Projektové řízení podle tzv. přístupu stage gatePPT (402kB)
  Zdroj: MF - odbor 11 Státní rozpočet - referát Regul. a metod. projektů PPP, Projektové řízení podle tzv. přístupu stage, publikováno 09/2008, ke stažení ve formátu Ppt, česká verze
  Autor: Mikko AJ Ramstedt
 • Stage Gate approach towards project managementPPT (356kB)
  Zdroj: MF - odbor 11 Státní rozpočet - referát Regul. a metod. projektů PPP, Stage Gate approach towards project management, publikováno 09/2008, ke stažení ve formátu Ppt, anglická verze
  Presented by:  Mikko AJ Ramstedt
 • Práce s mezinárodními dodavateliPPT (252kB)
  Zdroj: MF - odbor 11 Státní rozpočet - referát Regul. a metod. projektů PPP, Práce s mezinárodními dodavateli, publikováno 09/2008, ke stažení ve formátu Ppt, česká verze
  Autor: Mikko AJ Ramstedt
 • Working with internationally oriented contractorsPPT (252kB)
  Zdroj: MF - odbor 11 Státní rozpočet - referát Regul. a metod. projektů PPP, Working with internationally oriented contractors, publikováno 09/2008, ke stažení ve formátu Ppt, anglická verze
  Presented by: Mikko AJ Ramstedt
 • Řízení poradců ze soukromého sektoruPPT (244kB)
  Zdroj: MF - odbor 11 Státní rozpočet - referát Regul. a metod. projektů PPP, Řízení poradců ze soukromého sektoru , publikováno 09/2008, ke stažení ve formátu Ppt, česká verze
  Autor: Mikko AJ Ramstedt
 • Managing private sector advisersPPT (242kB)
  Zdroj: MF - odbor 11 Státní rozpočet - referát Regul. a metod. projektů PPP, Managing private sector advisers, publikováno 09/2008, ke stažení ve formátu Ppt, anglická verze
  Presented by:  Mikko AJ Ramstedt
 • Běžné chyby při řízení procesů PPPPPT (104kB)
  Zdroj: MF - odbor 11 Státní rozpočet - referát Regul. a metod. projektů PPP, Běžné chyby při řízení procesů PPP, publikováno 09/2008, ke stažení ve formátu Ppt, česká verze
  Autor: Maarten Groothuis
 • Common failures in PPP process managementPPT (101kB)
  Zdroj: MF - odbor 11 Státní rozpočet - referát Regul. a metod. projektů PPP, Common failures in PPP process management, publikováno 09/2008, ke stažení ve formátu Ppt, anglická verze
  Presented by: Maarten Groothuis
 • Politická scéna a komunikacePPT (114kB)
  Zdroj: MF - odbor 11 Státní rozpočet - referát Regul. a metod. projektů PPP, Politická scéna a komunikace, publikováno 09/2008, ke stažení ve formátu Ppt, česká verze
  Autor:  Maarten Groothuis
 • Political arena and communicationPPT (112kB)
  Zdroj: MF - odbor 11 Státní rozpočet - referát Regul. a metod. projektů PPP, Political arena and communication, publikováno 09/2008, ke stažení ve formátu Ppt, anglická verze
  Presented by: Maarten Groothuis
 • Případová studie - Kromhoutova kasárnaPPT (1255kB)
  Zdroj: MF - odbor 11 Státní rozpočet - referát Regul. a metod. projektů PPP, Případová studie - Kromhoutova kasárna, publikováno 09/2008, ke stažení ve formátu Ppt, česká verze
  Autor: Maarten Groothuis
 • Case study - Kromhout BarracksPPT (1252kB)
  Zdroj: MF - odbor 11 Státní rozpočet - referát Regul. a metod. projektů PPP, Case study - Kromhout Barracks, publikováno 09/2008, ke stažení ve formátu Ppt, anglická verze
  Presented by: Maarten Groothuis

 

Nejčtenější