Novinky

25. dubna 2008 - Školení: "Využití soutěžního dialogu v projektech PPP"

oddělení 1101 - Souhrnné rozpočtové vztahy
oddělení 1101 - Souhrnné rozpočtové vztahy

Vydáno

  • Twinning
  • PPP
  • Realizace projektu PPP
  • Studie proveditelnosti PPP
  • Seminář
  • Veřejný sektor

V rámci twinningového projektu "Implementace PPP v prostředí ČR" č. CZ 05.02.04 se konalo dne 25. dubna 2008 v budově Ministerstva financí školení, v rámci kterého byly předány nejnovější zkušenosti se soutěžním dialogem v projektech PPP z Velké Británie a Nizozemí.

Hlavními tématy byly národní regulační rámce pro tuto proceduru, typy projektů, u kterých je vhodné aplikovat soutěžní dialog a získané zkušenosti z jeho využití. Školení se zúčastnilo 35 představitelů institucí státní správy, územních samosprávných celků, státních fondů a poradenských společností. Ve zveřejněných přílohách naleznete

  • program školení
  • a využitelné prezentace.
  • Fotografie ze semináře

 

Nejčtenější