Novinky

12. června 2008 - Školení: „Hodnota za peníze v PPP projektech“

oddělení 1101 - Souhrnné rozpočtové vztahy
oddělení 1101 - Souhrnné rozpočtové vztahy

Vydáno

  • Twinning
  • PPP
  • Realizace projektu PPP
  • Studie proveditelnosti PPP
  • Seminář
  • Veřejný sektor

V rámci twinningového projektu „Implementace PPP v prostředí ČR“ č. CZ 05.02.04 se konalo dne 12. června 2008 v budově Ministerstva financí školení, v rámci kterého byly předány nejnovější zkušenosti s ověřováním a vyhodnocováním hodnoty za peníze u projektů PPP z Velké Británie a Nizozemí.

Hlavními tématy byla objektivita hodnocení hodnoty ze peníze, její ověřování, kvalitativní a kvantitativní kritéria hodnocení a vytvoření odpovídajícího institucionálního rámce pro dosažení hodnoty za peníze v PPP projektech. Ve zveřejněných přílohách naleznete

  • program školení
  • a využitelné prezentace,
  • stejně jako informace ke cvičením - k případové studii : A. - D.
  • Fotografie ze semináře

Ministerstvo financí bude k uvedenému tématu publikovat na svých webových stránkách metodiky „Hodnota za peníze“ a „Metodiku hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP“ (publikováno 08/2008) vhodné jak pro zástupce veřejného, tak soukromého sektoru.

Doporučované

Nejčtenější