Novinky

1. a 8. září 2008 - Školení: "Metodika vypracování koncesního projektu"

oddělení 1101 - Souhrnné rozpočtové vztahy
oddělení 1101 - Souhrnné rozpočtové vztahy

Vydáno

 • Twinning
 • PPP
 • Realizace projektu PPP
 • Studie proveditelnosti PPP
 • Seminář
 • Akce MF (školení, semináře, tiskové konference)
 • Veřejný sektor

Ministerstvo financí je hlavním příjemcem technické pomoci v rámci projektu „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem (PPP) v ČR“ č. CZ 05.02.04.02.0002. Projekt je financován ze zdrojů programu Evropské Unie Transition Facility (přechodový nástroj) pro Českou republiku. Technická asistence navazuje na aktivity projektu twinning light a twinningového projektu. V rámci ní jsou rozpracovány a aktualizovány metodické materiály, školeni zástupci státní správy, krajů a obcí a je poskytována asistence Ministerstvu financí a zadavatelům při přípravě a realizaci konkrétních PPP projektů. Na začátku září 2008 proběhla série seminářů ve dvou blocích, a to třídenní školení pro zástupce státní správy a na stejné téma třídenní školení pro zástupce krajů a obcí. Ve zveřejněné dokumentaci naleznete:

 • programy seminářů,
 • příslušné prezentace,
 • a případové studie.
  • Fotografie ze semináře

Ministerstvo financí k uvedenému tématu publikovalo na svých webových stránkách metodiku „Metodika vypracování koncesního projektu“ (publikováno 06/2008). Tato metodika je určena pro pracovníky státní správy a územních samospráv, ale i pro společnosti ze soukromého sektoru, které se budou podílet na vypracovávání koncesních projektů.

Doporučované

Nejčtenější