Novinky

Semináře: 11. - 13. června 2007

oddělení 1101 - Souhrnné rozpočtové vztahy
oddělení 1101 - Souhrnné rozpočtové vztahy

Vydáno

 • Seminář
 • PPP
 • Realizace projektu PPP
 • Studie proveditelnosti PPP

Ministerstvo financí pověřené realizací projektu za stranu příjemce společně s twinningovým týmem holandských a portugalských expertů připravili v rámci plánovaných aktivit projektu odborné semináře, které se konaly ve dnech 11., 12. a 13. června 2007 na Ministerstvu financí. Témata seminářů byla úzce specializovaná a zaměřená zejména na způsob hodnocení projektů PPP z pohledu správce veřejných rozpočtů, fiskální rizika a jejich finanční důsledky, efektivitu PPP projektů a implementaci pravidel Eurostatu s ohledem na kontrolu budoucího dluhu a deficitu.

Přehled seminářů:

 • 11. června - Rozpočtové aspekty PPP projektů
 • 12. června - Eurostat - hodnocení projektů
 • 13. června - Fiskální rizika a efektivita PPP projektů

Prezentace k jednotlivým seminářům:

11. června - ROZPOČTOVÉ ASPEKTY PPP PROJEKTŮ

  • Rozpočtové aspekty projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru.
  • autor: Rui Sousa Monteiro, Portugal (Portugalsko)

12. června - EUROSTAT - HODNOCENÍ PROJEKTŮ

 • Partnerství veřejného a soukromého sektoru z hlediska Eurostatu 
 • autor: Rui Sousa Monteiro, Portugal (Portugalsko)

13. června - FISKÁLNÍ RIZIKA A EFEKTIVITA PPP PROJEKTŮ

 • česká verze: Případová studie o fiskálních rizicích PPP 
 • autor:
 • Fiskální rizika a efektivity projektů PPP 
 • autor: Harry Kramer, Rui Sousa Monteiro

FOTOGRAFIE

 • z odborných seminářů Twinning light - konaných ve dnech 11., 12. a 13. června 2007 na Ministerstvu financí.

Fotografie č.1

Seminář konaný dne 13. června 2007 na téma Fiskální rizika a efektivita PPP projektů v rámci projektu twinning light Asistence při hodnocení pilotních projektů PPP.

 

Fotografie č.2

Seminář konaný dne 13. června 2007 na téma Fiskální rizika a efektivita PPP projektů v rámci projektu twinning light Asistence při hodnocení pilotních projektů PPP.

 

Fotografie č.3

Řečníci na semináři dne 13. června 2007.

Zleva: Harry Kramer (Holandsko) - ředitel divize auditu veřejno-soukromých projektů, Kontrolní úřad; Rui Monteiro (Portugalsko) - seniorní ekonomický poradce, Parpublica SA, Ministerstvo financí Portugalska; Marieke Roelofsen (Holandsko) -  twinningová expertka projektu.

 

Fotografie č.4

Diskutující účastníci semináře.

 

Fotografie č.5

Realizační tým twinningového projektu a řečníci.

Zleva: Lucie Mikušová - asistentka twinningové expertky; Rui Monteiro (Portugalsko) - seniorní ekonomický poradce, Parpublica SA, Ministerstvo financí Portugalska; Dagmar Hrnčířová - organizace projektu za Ministerstvo financí ČR; Harry Kramer (Holandsko) - ředitel divize auditu veřejno-soukromých projektů, Kontrolní úřad; Marieke Roelofsen (Holandsko) -  twinningová expertka projektu.

Nejčtenější