Novinky

Vybrané projekty

oddělení 3503 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele
oddělení 3503 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vydáno

  • Finanční gramotnost
  • Finanční vzdělávání
  • Projekty
  • Vzdělávání
Aktualizováno 20. 2. 2013

Z podnětů zaslaných na základě výzvy ze dne 18. července 2012 a v rámci své koordinační role a podpory informovanosti Ministerstvo financí publikuje přehled projektů, které se týkají finančního vzdělávání.

Konkrétní programy, projekty a aktivity v oblasti finančního vzdělávání realizují nejen orgány veřejné správy, ale také spotřebitelská sdružení, neziskové organizace a subjekty finančního trhu a jejich profesní sdružení, přičemž na většině projektů se podílí odborně či finančně několik subjektů.

Tabulka si neklade za cíl představit úplný výčet všech vzdělávacích aktivit a subjektů. Uvedené projekty mohou přispívat ke zvyšování úrovně finanční gramotnosti obyvatel České republiky, přesto zahrnutí projektu do tabulky neimplikuje plný soulad s principy stanovenými v Národní strategii finančního vzdělávání (zejm. souběh vzdělávací a marketingový). V přehledu můžete najít kontaktní informace na subjekt, který běžící či plánovaný projekt realizuje, název projektu, jeho charakteristiku včetně cílové skupiny a harmonogramu.

Dokumenty ke stažení

Přehled projektů se bude dle potřeby aktualizovat.

V případě, že váš projekt, program či aktivita není v seznamu zahrnuta, anebo existující záznam obsahuje neaktuální údaje, nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese

  • financni-vzdelavani(zavinac)mfcr.cz

Doporučované

Nejčtenější