Novinky

Veřejná konzultace č. II/2009 - druhý konzultační materiál – k nové právní úpravě finančního zajištění

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Diskuze
Aktualizováno 15. 3. 2010

09. prosince 2009 - 13. ledna 2010

Aktuálně dne: 15. března 2010


 

Konzultační proces se vztahuje k transpozici směrnice 2009/44/ES, kterou se mění a doplňuje směrnice 2002/47/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění, respektive k revizi stávající právní úpravy finančního zajištění. Nový zákon by měl do českého právního řádu lépe promítnout směrnici 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění a zároveň zapracovat její novelu, směrnici 2009/44/ES.

Konzultace k prvnímu konzultačnímu materiáluk nové právní úpravě finančního zajištění proběhla ve dnech 10.9.2009 až 9.10.2009. Vyhodnocení veřejné konzultacebylo publikováno na internetových stránkách ministerstva dne 26.11.2009. S přihlédnutím k těmto vyjádřením se veřejnosti předkládá k diskusi druhý konzultační materiál ve struktuře návrhu legislativního řešení v paragrafovaném znění.

Nově publikovaný konzultační materiál je rozdělen do dvou částí. První obsahuje navrhované znění zákona včetně odůvodnění k jednotlivým ustanovením. Ve druhé uvádíme změnový zákon včetně odůvodnění, který mění relevantní předpisy v souvislosti s novým zákonem o finančním zajištění.

Ministerstvo zde nepředkládá definitivní model řešení této problematiky, ani finální návrh legislativy.

Cílem tohoto druhého konzultačního materiálu je příprava adresátů na změny v právním režimu, které promítnutí, respektive znovu promítnutí, předmětných komunitárních předpisů může přinést, a zároveň získání vyjádření a komentářů vycházejících z praktické aplikace institutu finančního zajištění.

Lhůta pro zasílání vyjádření je stanovena do 13. ledna 2010

Vyjádření k navrhovaným variantám, jakož i další komentáře k předmětu konzultace, zasílejte prosím elektronicky na adresu: kapitalovy.trh(zavináč)mfcr.cz, popřípadě i písemně na adresu Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.Box 77, 118 10 Praha 1, a to vždy tak, aby z označení vyjádření bylo zřejmé, že se vztahuje k tomuto konzultačnímu materiálu.

Konzultační materiál je rozdělen do dvou částí.

  • První obsahuje navrhované znění zákona včetně odůvodnění k jednotlivým ustanovením.
  • Ve druhé uvádíme změnový zákon včetně odůvodnění, který mění relevantní předpisy v souvislosti s novým zákonem o finančním zajištění.

Předkládaný návrh legislativního vyjádření nelze považovat za model právní úpravy, jež bude finálně navržena.

Zdroj: MF - odbor Finanční trhy II, oddělení Kapitálový trh

Doporučované

Nejčtenější