Novinky

Veřejná konzultace č. I/2009 - k nové právní úpravě finančního zajištění

oddělení 3501 - Kapitálový trh
oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vydáno

  • Diskuze
Aktualizováno 26. 11. 2009

Aktuálně dne: 26. listopadu 2009


 

Transpozice směrnice 2009/44/ES, kterou se mění a doplňuje směrnice 2002/47/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění přinese nezanedbatelný dopad do oblasti domácího finančního trhu. Záměrem ministerstva je transponovat tuto směrnici účelně, tj. vyhovět jejím požadavkům s ohledem na potřeby českého kapitálového trhu, a transparentně, tj. zapojit do konzultačního procesu širokou odbornou veřejnost.

V této souvislosti se ministerstvo rozhodlo pojmout transpozici citované směrnice holisticky a přistoupit tak rovněž k revizi stávající právní úpravy finančního zajištění. Funkční, systematické, obsahové i výrazové pojetí současné úpravy může vyvolávat pochybnosti o jejím souladu se smyslem a účelem komunitární předlohy.

Ministerstvo zde nepředkládá definitivní model řešení této problematiky, ani finální návrh legislativy.

Cílem tohoto konzultačního materiálu je získat názory a komentáře nejen od potenciálních poskytovatelů a příjemců finančního zajištění, ale i od účastníků finančního trhu, profesních organizací a odborné veřejnosti vůbec.

Lhůta pro zasílání vyjádření je stanovena do 9. října 2009.

Vyjádření k navrhovaným variantám, jakož i další komentáře k předmětu konzultace, zasílejte prosím elektronicky na adresu : kapitalovy.trh(zavináč)mfcr.cz, popřípadě i písemně na adresu Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.Box 77, 118 10 Praha 1, a to vždy tak, aby z označení vyjádření bylo zřejmé, že se vztahuje k tomuto konzultačnímu materiálu.

Doporučované

Nejčtenější