Novinky

Veřejná konzultace č. III/2008 - k transpozici směrnice Evropského parlamentu o smlouvách o spotřebitelském úvěru

odbor 35 - Finanční trhy II
odbor 35 - Finanční trhy II

Vydáno

  • Diskuze

1. října - 31. října 2008

Společný projekt MPO a MF

Ministerstvo financí připravilo ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu Konzultační materiál k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru . Materiál si klade za cíl získat jak data potřebná k vypracování dopadové studie, tak informace nezbytné k rozhodnutí věcných otázek při transpozici této směrnice. Vyhodnocení konzultačního materiálu, jakož i hlavní odpovědnost za uvedenou směrnici je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, na jehož webových stránkách  jsou k dispozici bližší informace i samotný konzultační materiál.

Lhůta k zaslání reakcí na předložený konzultační materiál končí dnem 31. října 2008.

  • Vaše odpovědi na otázky, případně další připomínky a podněty lze zasílat elektronicky na adresu :bartuskova@mpo.cz, kaslova@mpo.cz, popřípadě písemně na adresu Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 — Staré Město, v obou případech vždy s označením "Spotřebitelský úvěr".

Doplňující informace - webové stránky MPO , kde nalezenete přílohy ke stažení

  • Konzultační materiál ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru (Směrnice 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru, která byla přijata dne 23. 4. 2008 Evropským parlamentem a Radou, musí být transponována do našeho právního řádu do 12. 5. 2010.)

Doporučované

Nejčtenější