Novinky

Pilotní projekt - spolupráce MF a MV v roce 2008

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Spolupráce s institucemi
  • Zahraniční instituce
  • Zahraniční sektor

Ministerstvo financí

Ministerstvo financí publikovalo v dubnu 2008 k Veřejná diskuse č. I/2008 - Věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem

Na základě usnesení vlády č. 879 ze dne 13. srpna 2007 Odkaz na externí web je Ministerstvo financí prostřednictvím materiálu „Návrh věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem“ zapojeno do pilotního projektu zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů. Již v říjnu loňského roku byl na webových stránkách Ministerstva financí zveřejněn k veřejné diskuzi „Výchozí materiál pro přípravu věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem“ a následně i vyhodnocení této veřejné diskuze.

V této fázi je zveřejňován ke konzultacím již samotný

Budoucí zákon má být především procesněprávní povahy. Má upravit zejména základní principy výkonu dohledu, kontrolní činnost, rozhodování ve správním řízení a některé další činnosti prováděné Českou národní bankou při výkonu dohledu nad finančním trhem.

Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 30. května 2008.

Odpovědi na otázky, jakož i další připomínky, je možné zasílat elektronicky na adresu zdft@mfcr.cz, popřípadě písemně na adresu: Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.Box 77, 118 10 Praha 1, a to vždy s označením „Věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem“.

Kontaktními osobami Ministerstva financí jsou:

  • Michaela Vítů, odbor Legislativa finančního trhu, e-mail: michaela.vitu@mfcr.cz, tel. +420 257 043 263, fax +420 257 042 294
  • Lukáš Vacek, odbor Legislativa finančního trhu, e-mail: lukas.vacek@mfcr.cz, tel. + 420 257 042 995, fax +420 257 042 294

Vypořádání připomínek k věcnému záměru zákona o dohledu nad finančním trhem proběhne v průběhu června, následně bude uveřejněno na webových stránkách Ministerstva financí.

Český statistický úřad

Český statistický úřad otevřel v lednu 2008 veřejnou diskuzi "k výchozímu konzultačnímu materiálu k přípravě návrhu zákona o sčítání lidu, domů a bytů 2011". Diskuze byla ukončena ke konci února 2008. Nyní probíhá její vyhodnocení. Veřejnost bude seznámena s podrobným vyhodnocením celé diskuze a jejím přínosem pro návrh zákona během června 2008.

Ministerstvo financí publikovalo v říjnu 2007 k veřejné diskuzi "výchozí materiál pro přípravu věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem". V prosinci 2007 bylo provedeno zhodnocení průběhu této první veřejné diskuze. Příprava věcného záměru zákona ze strany ministerstva dále pokračuje. V první polovině května 2008 bude věcný záměr zákona předložen široké veřejnosti k již druhé veřejné diskuzi.

Ministerstvo vnitra předložilo v říjnu 2007 k veřejné diskuzi materiál "Národní akční plán boje proti terorismu". Materiál byl na základě došlých připomínek veřejnosti a ostatních resortů dopracován a předložen vládě, která jej na svém jednání dne 11. února 2008 schválila.

Pilotní fáze mezi ministerstvy MF a MV skončí v prosinci 2008.

K pilotnímu projektu „zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů “ Odkaz na externí web vypracovalo Ministerstvo vnitra anketu pro veřejnost , která je zveřejněna na webových stránkách Ministerstva vnitra formou on-line formuláře. Výstupy z této ankety budou sloužit k vyhodnocení pilotního projektu.

  • Úvodní slovo
  • Průvodce dotazníkem
  • Dotazník
  • Vyhodnocení iniciativy „Věnujte 10 minut pro zlepšení právního prostředí v ČR“ k 31. 12. 2007

O jejím průběhu a výsledcích bude vláda informována prostřednictvím hodnotící zprávy. Pro zprávu budou využity i další veřejné diskuze k jiným materiálům, které probíhají, či jsou plánovány dalšími resorty.

Doporučované

Nejčtenější