Novinky

Veřejná konzultace č. IV/2007 - Standardy odbornosti distributorů produktů na finančním trhu

oddělení 2701 - Analýzy finančního trhu
oddělení 2701 - Analýzy finančního trhu

Vydáno

  • Diskuze
Aktualizováno 29. 7. 2008

17. prosince 2007 - 31. ledna 2008

Aktuálně ze dne 29. července 2008:

Ministerstvo financí vydává k veřejné konzultaci materiál „Standardy odbornosti distributorů produktů na finančním trhu“.

Konzultační materiál navazuje na jeden z  hlavních cílů stanovených Rámcovou politikou Ministerstva financí v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu, kterým je zajištění a garantování určité úrovně znalostí a dovedností distributorů finančních produktů. Cílem veřejné konzultace je seznámit odbornou veřejnost s východisky a základním rámcem návrhu nového komplexního pojetí požadavků na odbornost distributorů finančních produktů a služeb a současně získat potřebnou zpětnou vazbu.
 
Pro další práci na vytváření standardů odbornosti je klíčová znalost odborného názoru všech zainteresovaných stran. Konzultační materiál obsahuje tři desítky otázek, jejichž zodpovězení bude spoluurčovat další postup.

Související dokumenty

Ministerstvo financí a  vyzývá ke konzultaci a žádá o zaslání reakcí na uveřejněný konzultační materiál, a to

  • Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do  do 31. ledna 2008
  • na adresu:  odbornost@mfcr.cz, případně písemně na adresu Ministerstvo financí, Odbor Analýzy a rozvoj finančního trhu, Letenská 15, 118 00 Praha 1,(do předmětu e-mailu uvádějte prosím označení „KONZULTACE - STANDARDY ODBORNOSTI“.

Konzultační materiály - Standardy odbornosti distributorů produktů na finančním trhu

Konzultační materiál Standardy odbornosti distributorů produktů na finančním trhu je určen především odborné veřejnosti, tj. zejména ČNB, finančním institucím a jejich asociacím a sdružením na ochranu spotřebitele.

MF považuje za vhodné vést konzultační proces v několika fázích. V první fázi by měla proběhnout diskuse o základní koncepci a východiscích MF k problematice odbornosti distributorů na FT. Pro tuto potřebu MF formulovalo v předloženém materiálu několik tzv.konzultačních otázek, které následují ve formě boxu na konci každé dílčí kapitoly. Technické aspekty problematiky (tj. např. specifikovaná podoba standardů odbornosti, přesný obsah kompetencí v institucionálním zajištění systému, apod.) budou předmětem konzultačních materiálů MF (a konzultací k nim vedených) následujících. Struktura dokumentu je následující.

  • Obsahem kapitoly 2  - je celkový pohled na oblast odbornosti včetně širšího kontextu této problematiky; vymezuje pojetí odbornosti distributorů produktů na FT a uvádí strukturovaný přehled požadavků (tj. standardů odbornosti), které by mohly být obsahem požadavků na distributory jednotlivých FP.
  • Obsahem kapitoly 3  - je analýza současného stavu požadavků na odbornost na FT .
  • Obsahem kapitoly 4  - je rámcový návrh přístupu k implementaci budoucích zvažovaných standardů.

Doporučované

Nejčtenější