Novinky

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2011

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Výroční zpráva
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Soudní řízení
  • Služby veřejnosti
Aktualizováno 17. 12. 2013
  • Aktualizace obsahu - VZ IK - Přílohy č.1 - 4

Strukturu údajů, které je Ministerstvo financí povinno vykazovat ve Výroční zprávě o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2011, stanoví § 18 zákona č. 106/1999 Sb.  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

A. Počet a forma podaných žádostí

Telefonické žádosti o informaci se podle zákona č. 106/1999 Sb.  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), neevidují, a tudíž se neuvádějí ani ve výroční zprávě.

Z celkového počtu 2658 evidovaných podání jich pouze 303 mělo charakter žádosti o informaci podle zákona. Pokles počtu obecných dotazů v roce 2011 byl způsoben tím, že k 1.1.2011 bylo zřízeno Generální finanční ředitelství, Lazarská 7, 110 00 Praha 1. Velká část daňových dotazů byla zodpovězena přímo Generálním finančním ředitelstvím.

Celkový počet podaných žádostí

303
počet vydaných Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 30
Forma podání žádosti o informace: písemných/dopis 87
e-mailových 100
datová schránka 48
faxových 2
osobních podání 0
e-podání 66

 

Počet podaných rozkladů 27

 

B. Soudní řízení

V roce 2011 bylo ukončeno soudní řízení ve 4 případech:

1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 8 As 50/2008 – 115 ze dne 17. února 2011. Celkové náklady řízení MF 240 Kč. viz. Výroční zpráva IK - Příloha č. 1 (.PDF, 160 kB)
2. Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 8 Af 51/2011-12 ze dne 18.7.2011. Celkové náklady řízení MF 240 Kč. viz. Výroční zpráva IK - Příloha č. 2 (.PDF, 100 kB) 
3. Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 7A 250/2011-17 ze dne 22.8.2011. Celkové náklady řízení MF 240 Kč. viz. Výroční zpráva IK - Příloha č. 3 (.PDF, 91 kB)
4. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 9A 49/2011-143-148 ze dne 21.9.2011. Celkové náklady řízení MF 23 400 Kč. viz. Výroční zpráva IK - Příloha č. 4 (.PDF, 86 kB) 

C. V roce 2011 nebyly ministerstvem poskytnuty žádné výhradní licence

Výčet poskytnutých výhradních licencí 0

D. Vyřízení stížností podaných podle § 16a zákona

Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a zákona 13

 

V sedmi případech bylo stížnosti vyhověno. Ve třech případech nebyla dodržena lhůta pro poskytnutí informací, ve třech případech nebyly poskytnuty úplné informace a v jednom případě nebylo správné vyřízení rozkladu autoremedurním krokem.

V šesti případech nebylo stížnosti vyhověno. V jednom případě si žadatelka stěžovala na špatné doručení rozhodnutí, protože jí bylo zasláno do vlastních rukou a ne do datové schránky, která měla jiné údaje než žadatelka uvedla ve svém podání. V ostatních případech žadatelé urgovali odpověď na žádost o informace před vypršením zákonem stanovené lhůty.

E. Placené informace

Ministerstvo financí poskytuje naprostou většinu informací bezplatně. V roce 2011 bylo zpoplatněno 21 žádostí. Jednalo se o informace, které bylo potřeba vyhledávat v mimopražských archivech nebo si příprava odpovědi vyžádala náročné zpracování a součinnost několika odborů Ministerstva financí.

Srovnání

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Srovnání počtu podaných žádostí o informace a rozkladů za období 2000 – 2011
Celkem 1032 1358 2023 2993 4825 3955 4277
resp. 149*
3581
resp. 112*
3779
resp. 166*
3978
resp. 184*
3562
resp. 249*
2658
resp. 303*
Písemné 300 301 265 411 381 131 53* 47* 73* 69* 72* 87*
E-mailové 613 1016 1720 2565 4407 3816 94* 63* 93* 100* 155* 166*
Datová schránka - - - - - - - - - 3* 22* 48*
Faxové 12 7 18 7 16 3 1* 2* 0* 2* 0* 2*
Osobně podané 107 34 20 10 7 5 1* 0* 0* 0* 0* 0*
Počet rozkladů 7 10 7 11 14 5 20 23 22 16 13 27

Pozn.: Podání označená * po novele zákona jsou žádostmi o informaci podle zákona.

 


Související informace:

 

Nejčtenější