Novinky

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2009

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář
Aktualizováno 24. 2. 2010

Počet podaných žádostí

156

z toho rozhodnutí o odmítnutí žádosti 29
z toho: písemných 55
e-mailových 98
datová schránka 3
faxových 0
osobních podání 0

 

Telefonické žádosti o informaci se podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“), neevidují, a tudíž se neuvádějí ani ve výroční zprávě.

Z celkového počtu 3 978 evidovaných podání jich pouze 156 mělo charakter žádosti o informaci podle zákona.

Počet podaných rozkladů 16

 

Soudní řízení

V r. 2009 bylo ukončeno soudní řízení v šesti případech:

  1. Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j.: 8 As 50/2008 ze dne 29. 4. 2009
  2. Usnesení Městského soudu v Praze č.j.: 11 Ca 16/2009 – 28 ze dne 21. 7. 2009
  3. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j.: 7 Ca 16/2008 – 45 ze dne 31. 7. 2009
  4. Usnesení Městského soudu v Praze č.j.: 5 Ca 313/2008 - 46 ze dne 21. 10. 2009
  5. Usnesení Městského soudu v Praze č.j. 5 Ca 357/2008 – 52 ze dne 21. 10. 2009
  6. Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 9 Ca 422/2007 – 59 ze dne 23. 9. 2009

 

Výčet poskytnutých výhradních licencí 0

 

Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a zákona 5

 

Ve všech případech bylo stížnosti vyhověno, stížnost byla oprávněná. Tři žadatelé si stěžovali na to, že byla informace poskytnuta pouze částečně a nebylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, jednomu žadateli nebylo dostatečně zdůvodněno, proč úřad není příslušný pro poskytnutí požadované informace, jednomu žadateli nebyla doručena odpověď z důvodu nesprávně uvedené korespondenční adresy.

Placené informace

Ministerstvo financí poskytuje naprostou většinu informací bezplatně. V roce 2009 byly zpoplatněny pouze 3 žádosti. Vždy se jednalo o nestandardní informace, které bylo potřeba vyhledávat v mimopražských archivech nebo si příprava odpovědi vyžádala náročné zpracování a součinnost několika odborů Ministerstva financí.

Srovnání

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Srovnání počtu podaných žádostí o informace a rozkladů za období 2000 – 2009
Celkem 1032 1358 2023 2993 4825 3955 4277
resp. 149*
3581
resp. 112*
3779
resp. 166*
3978
resp. 156*
Písemné 300 301 265 411 381 131 53* 47* 73* 55*
E-mailové 613 1016 1720 2565 4407 3816 94* 63* 93* 98*
Datová schránka - - - - - - - - - 3*
Faxové 12 7 18 7 16 3 1* 2* 0* 0*
Osobně podané 107 34 20 10 7 5 1* 0* 0* 0*
Počet rozkladů 7 10 7 11 14 5 20 23 22 16

 
Pozn.: Podání označená * po novele zákona jsou žádostmi o informaci podle zákona.

Nejčtenější