Novinky

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

 • Informační kancelář

Počet podaných žádostí

....................................................

112

z toho: rozhodnutí o odmítnutí žádosti

....................................................

17

z toho: písemných

....................................................

47

e-mailových

....................................................

63

faxových

....................................................

2

osobních podání

....................................................

0

 

Telefonické žádosti o informaci se podle zákona č. 106/1999 Sb.  o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), neevidují, a tudíž se neuvádějí ani ve výroční zprávě.

Z celkového počtu 3 581 evidovaných podání jich pouze 112 mělo charakter žádosti o informaci podle zákona.

Počet podaných rozkladů

....................................................

23

Soudní řízení

V roce 2007 byl vynesen rozsudek ve čtyřech případech:

 1. Městský soud v Praze usnesením rozhodl takto:
  • Řízení se zastavuje.
  • Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
 2. Městský soud v Praze usnesením rozhodl takto:
  • Řízení se zastavuje.
  • Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
 3. 3. Ústavní soud rozhodl takto:
  • Řízení se zastavuje.
   (Stěžovatelka vzala svoji ústavní stížnost ze dne 24. 1. 2006 v plném rozsahu zpět a požádala Ústavní soud o zastavení řízení v souzené věci).

 

Výčet poskytnutých výhradních licencí

....................................................

0

 

Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a InfZ

....................................................

7

 

V pěti případech nebyly naplněny zákonem stanovené podmínky pro podání stížnosti.

V jednom případě žadatel nesouhlasil s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3. Nadřízený orgán po přezkoumání postupu povinného subjektu výši úhrady potvrdil.

V jednom případě si žadatel stěžoval na to, že mu byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán po přezkoumání postup povinného subjektu potvrdil.

Placené informace

Ministerstvo financí poskytuje naprostou většinu informací bezplatně. V roce 2007 bylo zpoplatněno pouze 9 žádostí. Vždy se jednalo o nestandardní informace, které bylo potřeba vyhledávat v mimopražských archivech.

Srovnání

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Srovnání počtu podaných žádostí o informace a rozkladů za období 2000 – 2007
Celkový počet 1032 1358 2023 2993 4825 3955 4277
resp. 149*
3581
resp. 112*
Písemné 300 301 265 411 381 131 53* 47*
E-mailové 613 1016 1720 2565 4407 3816 94* 63*
Faxové 12 7 18 7 16 3 1* 2*
Osobně podané 107 34 20 10 7 5 1* 0*
Počet rozkladů 7 10 7 11 14 5 20 23

Pozn.: Podání označená * po novele InfZ jsou žádostmi o informaci podle InfZ.

Nejčtenější