Novinky

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář

Počet podaných žádostí

....................................................

3 955

z toho: písemných

....................................................

131

e-mailových

....................................................

3 816

faxových

....................................................

3

osobních podání

....................................................

5

 

Ústní žádosti o informaci se podle zákona č. 106/1999 Sb.  neevidují, a tudíž se neuvádějí ani ve výroční zprávě.

Počet podaných rozkladů

....................................................

5

 

Rozklady podané proti rozhodnutí Ministerstva financí o odmítnutí žádosti o informace byly ve dvou případech bezpředmětné, v jednom případě žadatel požadoval informace, které se nevztahovaly k působnosti Ministerstva financí a ve dvou případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Proti rozhodnutí o rozkladu nelze podat odvolání ani další rozklad. Žadatel má možnost obrátit se na soud, aby případ prošetřil. Tuto možnost v roce 2004, jak vyplývá z informací dostupných Informační kanceláři, využil jeden žadatel. V jednom případě Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 21. 12. 2004 zrušil rozhodnutí ministra financí a věc vrátil Ministerstvu financí k dalšímu řízení.

Projednávaná a ukončená soudní řízení:

Ve třech případech Městský soud v Praze rozhodl o zrušení fiktivního rozhodnutí Ministerstva financí a věc vrátil žalovanému k novému projednání.

Placené informace

Ministerstvo financí poskytuje naprostou většinu informací bezplatně. Z celkového počtu 3955 podání bylo zpoplatněno pouze 9 žádostí. Vždy se jednalo se o nestandardní informace, které bylo potřeba vyhledávat v mimopražských archivech, speciálně sestavovat a zpracovávat na základě individuálních žádostí.

Srovnání

Srovnání počtu podaných žádostí o informace a rozkladů za období 2000 – 2005
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Celkový počet 1032 1358 2023 2993 4825 3955
Písemné 300 301 265 411 381 131
E-mailové 613 1016 1720 2565 4407 3816
Faxové 12 7 18 7 16 3
Osobně podané 107 34 20 10 7 5
Počet rozkladů 7 10 7 11 14 5

Nejčtenější