Novinky

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2003

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář

Počet podaných žádostí

....................................................

2 993

z toho: písemných

....................................................

411

e-mailových

....................................................

2 565

faxových

....................................................

7

osobních podání

....................................................

10

 

Ústní žádosti o informaci se podle zákona č. 106/1999 Sb.  neevidují, a tudíž se neuvádějí ani ve výroční zprávě.

Počet podaných rozkladů

....................................................

11

 

Rozklady podané proti rozhodnutí Ministerstva financí o odmítnutí žádosti o informace byly ve dvou případech bezpředmětné (v prvním případě nenastal zákonný důvod pro podání rozkladu a v druhém případě byly informace poskytnuty, žadatel podal rozklad před uplynutím zákonné lhůty). V jednom případě bylo žadateli vyhověno částečně a v pěti případech bylo vyhověno, neboť odpadly důvody, které vedly k omezení požadované informace dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím. Zbývající tři rozklady byly na doporučení rozkladové komise ministrem financí zamítnuty.

Proti rozhodnutí o rozkladu nelze podat odvolání ani další rozklad. Žadatel má možnost obrátit se na soud, aby případ prošetřil. Tuto možnost v roce 2003, pokud je nám známo, nevyužili žádní žadatelé.

Projednávaná a ukončená soudní řízení:

  1. Soudní řízení z roku 2002 – Nejvyšší správní soud postoupil k dalšímu řízení Městskému soudu
  2. Soudní řízení z roku 2000 – Nejvyšší správní soud řízení zastavil
  3. Soudní řízení z roku 2001 – Městský soud vyslovil svoji nepříslušnost a postoupil k dalšímu projednávání Vrchnímu soudu v Praze
  4. Soudní řízení z roku 2001 – Nejvyšší správní soud žalobu zamítl

Placené informace

Ministerstvo financí poskytuje většinu informací bezplatně. Z celkového počtu 2993 podání bylo zpoplatněno pouze 5 žádostí. Jednalo se o nestandardní informace, které bylo potřeba vyhledávat v archivu, speciálně sestavovat a zpracovávat na základě individuálních žádostí.

Doporučované

Nejčtenější