Novinky

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2001

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář

Počet podaných žádostí

....................................................

1 358

z toho: písemných

....................................................

301

e-mailových

....................................................

1 016

faxových

....................................................

7

osobních podání

....................................................

34

 

Ústní žádosti o informaci se podle zákona č. 106/1999 Sb.  neevidují, a tudíž se neuvádějí ani ve výroční zprávě.

Počet podaných rozkladů

....................................................

10

 

Rozklady podané proti rozhodnutí Ministerstva financí o odmítnutí žádosti o informace byly v pěti případech bezpředmětné (informace byly poskytnuty, žadatelé se pouze neseznámili s § 20 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.). Všechny zbývající rozklady byly na doporučení rozkladové komise ministrem financí zamítnuty.

Proti rozhodnutí o rozkladu nelze podat odvolání ani další rozklad. Žadatel má možnost obrátit se na soud, aby případ prošetřil. Tuto možnost využili v roce 2001, pokud je nám známo, tři žadatelé. V jednom případě bylo řízení zastaveno pro místní nepříslušnost, v ostatních případech řízení dosud nebylo ukončeno.

Placené informace

Ministerstvo financí poskytuje většinu informací bezplatně. Z celkového počtu 1 358 podání bylo zpoplatněno pouze 11 žádostí. Jednalo se o nestandardní informace, které bylo potřeba vyhledávat v archivu, speciálně sestavovat a zpracovávat na základě individuálních žádostí.

Nejčtenější