Novinky

Výroční zpráva o činnosti Ministerstva financí v oblasti poskytování informací za rok 2000

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Informační kancelář

Počet podaných žádostí

....................................................

1 032

z toho: písemných

....................................................

300

e-mailových

....................................................

613

faxových

....................................................

12

osobních podání

....................................................

107

 

Ústní žádosti o informaci se podle zákona č. 106/1999 Sb.  neevidují, a tudíž se neuvádějí ani ve výroční zprávě.

Počet podaných rozkladů

....................................................

7

 

Rozklady podané proti rozhodnutí Ministerstva financí o odmítnutí informace byly v šesti případech na doporučení rozkladové komise ministrem financí zamítnuty, v jednom případě bylo rozhodnuto, že rozklad je oprávněný a žadateli bylo vyhověno.
Proti rozhodnutí o rozkladu nelze podat odvolání ani další rozklad. Žadatel má možnost obrátit se na soud, aby případ prošetřil. Tuto možnost využili v roce 2000 dva žadatelé, rozsudky soudu nám dosud nebyly oznámeny.

Počet podaných odvolání

....................................................

7

 

Ministerstvo financí - sekce Ústřední finanční a daňové ředitelství je odvolacím orgánem pro vyřizování odvolání žadatelů proti rozhodnutí finančních ředitelství o odmítnutí žádostí o poskytnutí informace. V roce 2000 bylo podáno celkem sedm těchto odvolání a všechna byla zamítnuta.

Placené informace

Ministerstvo financí poskytuje většinu informací bezplatně. Z celkového počtu 1032 podání bylo zpoplatněno pouze 22 žádostí. Jednalo se o nestandardní informace, které bylo potřeba vyhledávat v archivu, speciálně sestavovat a zpracovávat na základě individuálních žádostí.

Nejčtenější