Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-28759/2019/48

Dotaz:

„obracím se na Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“), ve věci Smlouvy o poskytnutí dotace č. S/0018/RRSC/2010: „Rekonstrukce a modernizace objektu SO 04 – pavilon N – v ON Kolín, a.s., nem. SČK.“ Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/33.00691 (dále jen „Smlouva o dotaci“).

Obracím se na Vás jako povinný subjekt, státní orgán, ve smyslu § 2 InfZ ve věci nakládání s veřejnými prostředky.

Tímto žádám o sdělení následujících informací v zákonné lhůtě:

 1. Výši částky, jež byla na základě Smlouvy o dotaci Oblastní nemocnici Kolín, a.s. vyplacena.
 2. Výši částky, jež dosud nebyla na základě Smlouvy o dotaci Oblastní nemocnici Kolín, a.s. vyplacena.
 3. Kterým rozhodnutím byla část dotace poskytnutá na základě Smlouvy o dotaci odejmuta.
  • v případě dohody, kdy a kým byla dohoda o částečném ukončení Smlouvy o dotaci uzavřena;
  • v případě jednostranného odstoupení od Smlouvy o dotaci či její části, kdy a která strana od Smlouvy o dotaci či její části odstoupila;
 4. Byly proti rozhodnutí o částečném odejmutí dotace podány opravné prostředky?
  • jaké opravné prostředky byly podány
  • kdo podal opravné prostředky;
  • zda bylo opravným prostředkům vyhověno;
  • v jakém stavu se nachází řízení o opravných prostředcích.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější