Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-26933/2019/48

Dotaz:

„Ve smyslu ustanovení zákona 106/1999 Sb. vás tímto žádám o poskytnutí informací o tom, jakým způsobem a v jakých časových intervalech provádíte kontroly loterijní společnosti Sazka a.s. Kdy byla ze strany Ministerstva financí provedena poslední kontrola této společnosti. Zda a kdy jste provedli kontrolu losovacích zařízení fa. Sazka a.s. Jsou vaše případné kontroly předem ohlášené? Byla z vaší strany provedena "přepadová kontrola" fa. Sazka a.s. a pokud ano kolikrát a kdy naposledy? Byla taková, tedy "přepadová", kontrola provedena také za účelem zjištění řádně fungujících losovacích zařízení? Jestliže ano, kolikrát a kdy? Pokud jste takové kontroly provedli, stalo se tak bezprostředně před slosováním a setrval kontrolní orgán až do doby losování? Pokud ano, kolikrát a kdy? Je zákaz provozování on-line loterijních činností v ČR jiných firem, které mají pro tuto činnost udělenou licenci platnou pro země EU, výsledkem nadstandartních vztahů mezi Mf ČR a fa. Sazka a.s. pokud nikoliv jaké jsou důvody pro takový zákaz"

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější