Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Služby veřejnosti
  • Žádost

Informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-23410/2019/48

Dotaz:

„dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

  1. Kolik peněz Vaše instituce investovala do reklamy/ inzerce v médiích od roku 2010 po 2018 včetně? Prosím, uvést každý rok zvlášť spolu s celkovou zaplacenou částkou.
  2. V jakých médiích se reklama objevila - prosím, uvést jméno média zvášť a částku za rok (rozmezí 2010 - 2018 včetně)“ 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější