Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-24968/2019/48

Dotaz:

 1. „Plné znění „daňového memoranda“1 ze dne 12. 7. 2018, jehož účastníky je Česká republika zastoupená povinným subjektem a společnost UBER B.V.,
  se sídlem Meester Treublaan 7, 1097DP, Amsterdam, Nizozemské království, reg. č. 56317441, nebo jiná propojená společnost zastupující zájmy společnosti UBER B.V. v České republice (dále jen „společnost UBER“ a „daňové memorandum“);
 2. Jakékoliv smlouvy či dohody, které na základě daňového memoranda uzavřela Česká republika se společností UBER, včetně všech dodatků a informací o jejich případném ukončení;
 3. Která data nezbytná ke správě daní poskytuje společnost UBER Finanční správě na základě daňového memoranda nebo navazujících dohod;
 4. Kolik návazných kontrol daňových povinností u řidičů společnosti UBER, případně společnosti UBER jako takové provedla Finanční správa zvlášť v období do 12. 7.2018 a v období od 12. 7. 2018;
 5. Kterého dne byl spuštěn pilotní provoz elektronické evidence tržeb podle daňového memoranda;
 6. Kolik nových řidičů bylo zapojeno do pilotního provozu elektronické evidence tržeb od okamžiku spuštění pilotního provozu celkem a kolik jich je zapojeno ke dni podání této žádosti;
 7. Doklady o tom, jak společnost UBER informuje řidiče o povinnostech souvisejících s DPH a jak zajišťuje, že dopravci předloží platné doklady o daňovém identifikačním čísle k DPH, což by měla společnost UBER splňovat na základě daňového memoranda;
 8. Dohodu o pravidelné výměně informací nebo jiný dokument, který byl uzavřen na základě části 1 odst. 4 Memoranda o porozumění při zajišťování přepravních služeb na území České republiky ze dne 30. 4. 2018, jehož účastníky je Česká republika, zastoupená Ministerstvem dopravy a Ministerstvem průmyslu a obchodu, a dále Hlavní město Praha a společnost UBER (dále jen „memorandum o porozumění“)2, včetně všech dodatků a informace o případném ukončení dohody; případně žadatelka zdvořile žádá o vysvětlení vztahu mezi daňovým memorandem a memorandem o porozumění;
 9. Dohodu o dobrovolném pilotním projektu v oblasti elektronické evidence tržeb pro přepravní služby nebo jiný dokument, který byl uzavřen na základě části 1 odst. 5 memoranda o porozumění, včetně všech dodatků a informace o případném ukončení dohody.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější