Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-22012/2019/48

Dotaz:

„v souladu s ustanovením § 16a odst. 1 písm b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zasílám žádost o zodpovězení následujících otázek.

  1. Má Váš resort uzavřené jakékoliv smluvní závazky se společností OKsystem a.s.?
  2. Na jaké částky jsou tyto smlouvy uzavřené? Resp. kolik vyplácí na jednotlivých smlouvách Váš resort společnosti OKsystem a.s.?
  3. Jaké mají tyto smlouvy povahu? Jsou jednorázové (např. dodání zboží) anebo na sjednanou dobu (např. licence, provoz, vývoj)?
  4. Kolik finančních prostředků Váš resort již na smlouvách jak běžících, tak uzavřených, společnosti OKsystem a.s. vyplatil a v jakém časovém horizontu?

Žádáme v odpovědi na tyto informace i přílohu s patřičnými uzavřenými smlouvami - možno zaslat i odkaz na registr smluv.

Otázky se týkají i smluv uzavřených před platností registru smluv.“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější