Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-20577/2019/48

Dotaz:

  1. Jakým konkrétním způsobem plní či hodlá plnit a kdy a v čem Vláda ČR a Váš úřad usnesení Parlamentu ČR, Poslanecké sněmovny, č. 653 ze dne 6. června 2019. Blíže viz: Příloha č. 1: usnesení Parlamentu ČR, Poslanecké sněmovny č. 653 ze dne 6. června 2019.
  2. Jaké má či měl Váš úřad uzavřeny smlouvy s advokátskými a poradenskými kancelářemi či firmami, ze kdy, předmět plnění, s kým, objem plnění, protihodnota v Kč, pod jakým č.j. či sp.zn. jsou tyto smlouvy jednotlivě evidovány, u koho a ze kdy a zda dotyčné smlouvy obsahují rozhodčí doložku. Pokud rozhodčí doložku obsahují, uveďte její znění. Shora uvedená data požadujeme u shora uvedených smluv, které byly účinné a platné počínaje dnem 1. 1. 1999 doposud, i když dotyčné smlouvy již byly ukončeny či jinak zanikly.
  3. Kolik právnicky vzdělaných osob má tabulkově Váš úřad a kolik je skutečná naplněnost, uveďte též názvy pozic, kde vyžadujete právnické vzdělání, popřípadě uveďte též právní útvary, které spadají do Vaší působnosti.

Dále žádáme uvést, kolik prostředků (rozpočet) ročně, počínaje 1. 1. 1999 je vynakládáno na provoz právních útvarů či osob ve Vaší kompetenci a objem prostředků, který byl Vámi skutečně vynaložen, počínaje 1. 1. 1999 (stačí zaokrouhleně na tisíce Kč).

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější