Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-21488/2019/48

Dotaz:

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení, zda byly v období od roku 2012 dosud upraveny garance ze smluv o úhradě nákladů na odstranění ekologických závad z důvodu kompenzace dopadů legislativních změn, konkrétně změn DPH (dotaz č. 1).

Pokud odpověď na dotaz č. 1 je pozitivní, pak žádám o sdělení, v kolika případech došlo z tohoto důvodu k úpravě garancí (dotaz č. 2) a jaké byly výše jednotlivých úprav garancí (dotaz č. 3).“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější