Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-20850/2019/48

Dotaz:

Vaše žádost se týká Prohlášení regulátorů hazardních her ohledně obav ze stírajících se hranic mezi hazardními hrami a běžnými hrami. Tento dokument je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí.

V souvislosti se zveřejněným dokumentem kladete Ministerstvu financí tyto dotazy:

 1. Podniklo Ministerstvo financí konkrétní kroky související s obsahem Prohlášení?
 2. Existují konkrétní plány návrhu případné právní regulace mechanismů s prvky hazardních her, o kterých pojednává Prohlášení?
 3. Byla problematika obsažená v Prohlášení zkoumána jakýmkoliv výzkumem, na kterém se podílelo Ministerstvo financí nebo jež byl proveden z vůle Ministerstva financí nebo který Ministerstvo financí pro potřeby v této oblasti využilo?
 4. Existují další vyjádření Ministerstva financí k problematice obsažené v Prohlášení?
 5. Jaký právní názor zastává Ministerstvo financí v oblasti určené Prohlášením? Tj. domnívá se Ministerstvo financí, že by mechanismy s prvky hazardních her měly být právně regulovány?
 6. Existují další dohody či prohlášení, která byla podepsána zástupci Ministerstva financí v oblasti shodné s tou v Prohlášení?

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější