Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-19634/2019/48

Dotaz:

Tímto bych rád zdvořile požádal o informaci, zda ke dni doručení této žádosti probíhá legislativní proces ve věci zákona (event. zákonů), který dle záměru zpracovatele má nahradit zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („nový zákon o daních z příjmů“).

Pojem „legislativní proces“ je míněn v širokém slova smyslu, tzn. zahrnuje rovněž proces vymezený Legislativními pravidly vlády.

Pokud tomu tak je, prosím zároveň o zaslání posledního uceleného výstupu legislativního procesu, míněno zejména věcného záměru nebo paragrafovaného znění návrhu zákona (zákonů), v elektronické podobě.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější