Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-19041/2019/48

Dotaz:

 1. Na základě ustanovení § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, tímto podáním žádám Ministerstvo financí, případně finanční správu ČR [Generální finanční ředitelství], o poskytnutí těchto informací:
  1. Sdělení, zda se pro účely daně z přidané hodnoty za daňový doklad považuje příkaz soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce?
  2. Sdělení, v jakém okamžiku je soudní exekutor povinen zaplatit [odvést] finanční správě daň z přidané hodnoty, kterou vyčíslil [zpravidla povinnému] v příkazu soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce?
   V případě, že by pro účely daně z přidané hodnoty byl „daňovým dokladem“ příkaz soudního exekutora k úhradě nákladů exekuce [podle názoru žadatele by jím měl být, a to proto, že účastníci exekučního řízení od soudního exekutora žádné jiné „účetní a daňové“ nedostávají], pak by s ohledem na ustanovení § 20a a § 21 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, měl soudní exekutor povinnost odvést peněžní částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou vyčíslil v příkazu k úhradě nákladů exekuce, po uplynutí zdaňovacího období, kterým je kalendářní měsíc [§ 99 zákona] nebo kalendářní čtvrtletí [§ 99a zákona], anebo v případě režimu jednoho správního místa taktéž kalendářní čtvrtletí [§ 110q zákona], a to bez ohledu na to, zda od osoby určené k zaplacení nákladů exekuce povinné částku odpovídající dani z přidané hodnoty obdržel [tj. ji exekvoval] či nikoliv.
  3. Sdělení, zda s ohledem na pokyn Ministerstva financí ze dne 23. 12. 2016 číslo MF-11, kterým se zrušují vybrané pokyny řady D upravující problematiku daně z přidané hodnoty, a kterým byl zrušen pokyn číslo D-247 [uplatňování daně z přidané hodnoty u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů], byl pro účely daně z přidané hodnoty plátců z řad advokátů, notářů a soudních exekutorů vydán jiný pokyn, a pokud ano, prosím o jeho zaslání.

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější