Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím
oddělení 4802 - Organizační a svobodného přístupu k informacím

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.. MF-17373/2019/48

Dotaz:

„Součástí struktury povinného subjektu je odbor 52 - Auditní orgán (dále též „AO“). AO je funkčně nezávislý auditní subjekt, který zajišťuje strategii jednotného auditu prostředků EU s cílem podat ujištění, že výdaje jsou legální a správné. Součástí AO je oddělení 5207 – Audit OP PIK. Prezentace AO z Výroční konference OP PIK 2018, dostupná online z internetových stránek Ministerstva průmyslu a obchodu, sděluje, že v programu OP PIK bylo v roce 2018 realizováno 44 auditů s nezpůsobilými výdaji ve výši 69 284 482,46 Kč. Program OP PIK se dále dělí na další programy (podprogramy). Seznam těchto programů, mezi něž mimo jiné patří programy Úspory energie, Technologie, Marketing a další je kromě jiných zdrojů dostupný online na internetových stránkách zprostředkujícího subjektu API (dále též „podprogramy“).

S přihlédnutím k výše uvedenému vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

  • Jakým způsobem bylo 44 auditů, realizovaných AO v roce 2018 v programu OP PIK, početně rozloženo mezi jednotlivé podprogramy OP PIK?
  • Jaký byl podíl jednotlivých podprogramů OP PIK na nezpůsobilých výdajích ve výši 69 284 482,46 Kč, které AO v roce 2018 identifikoval, resp. v jakých podprogramech byly identifikovány nezpůsobilé výdaje a v jaké výši?“

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější