Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-14869/2019/9008

Dotaz:

"dle stávajícího právního stavu je kladný rozdíl mezi přijatým pojistným z titulu pojistného odpovědnosti zaměstnavatelů a vyplacenými náhradami škod součástí příjmů státního rozpočtu a správní výdaje, případné záporné saldo, jsou výdajem státního rozpočtu. V této souvislosti si vás dovoluji na základě z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požádat o následující informace:

  • Jaká byla celková výše kladného salda zákonného pojištění zaměstnavatelů v roce 2014 a 2018?
  • Jakou výši kladného salda dosud eviduje Ministerstvo financí za rok 2019?
  • Zda je Ministerstvem financí vedeno, jak bylo kladné saldo využito (pokud má Ministerstvo financí tyto údaje k dispozici, prosím o jejich poskytnutí)?
  • Zda je kladné saldo účelově vázáno, či zda s ním lze v rámci státního rozpočtu libovolně nakládat?"

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější