Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7402 - Komunikace s veřejností a zahraniční protokol
oddělení 7402 - Komunikace s veřejností a zahraniční protokol

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-9607/2019/9008

Dotaz:

  1. "Jaká finanční částka byla dle příslušné legislativy v roce 2017 a v roce 2018 vybrána na daních jako „příspěvek na státní politiku zaměstnanosti“?
  2. Jaký podíl z této částky byl vybrán od zaměstnavatelů?
  3. Jaký podíl z této částky byl vybrán od zaměstnanců?
  4. Je příjemcem této částky jiný subjekt než Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Úřad práce ČR?"

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější