Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7402 - Komunikace s veřejností a zahraniční protokol
oddělení 7402 - Komunikace s veřejností a zahraniční protokol

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Žádost
 • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-5445/2019/9008

Dotaz:

"obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádám o poskytnutí informací ohledně následujících smluv, jež uzavřelo Ministerstvo financí ČR (dále jen "MF ČR") s Mgr. Ing. Ing. Tomášem Kubíkem, advokátem se sídlem Politických vězňů 1272/21, Praha 1 110 00, IČO: 714 66 924, ev. č. ČAK: 11684 (dále jen "Advokát").

Jedná se o tyto smlouvy:

 1. Smlouva o poskytování právních služeb č. 04431-2009-453-S ze dne 4. června 2009,
 2. Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 04548-2009-453-S ze dne 25. srpna 2009, včetně Dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 2013,
 3. Smlouva o poskytování právních služeb č. 04850-2010-453-S ze dne 1. března 2010
 4. Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 04915-2010-453-S ze dne 10. května 2010,
 5. Smlouva o poskytování právních služeb č. 04957-2010-453-S ze dne 12. května 2010,
 6. Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 05148-2010-453-S ze dne 15. prosince 2010, včetně Dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 2013,
 7. Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 05202-2011-453-S ze dne 22. února 2011, včetně Dodatku č. 1 ze dne 20. listopadu 2013,
 8. Smlouva o poskytování právních služeb č. 05256-2011-453-S ze dne 31. března 2011,
 9. Mandátní smlouva o podmínkách poskytování právních služeb č. 05378-2011-453-S ze dne 22. července 2011,
 10. Smlouva o poskytování právních služeb č. 05947-2012-453-S ze dne 6. prosince 2012, včetně Dodatku č. 1 ze dne 23. ledna 2013 a Dodatku č. 2 ze dne 20. listopadu 2013.

V souvislosti s těmito smlouvami Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

 1. V jakém rozsahu bylo plněno ze strany MF Advokátovi na základě výše uvedených smluv a jejich dodatků?
 2. Probíhá v současné době plnění ze strany MF Advokátovi na základě výše uvedených smluv a jejich dodatků?
 3. Jaký byl režim veškerých veřejných zakázek, v rámci nichž byly výše uvedené smlouvy a jejich dodatky uzavřeny?
  a. Pokud některé z výše uvedených smluv a jejich dodatků nebyly uzavřeny v rámci veřejné zakázky, žádám o poskytnutí informace o režimu jejich uzavření a informací souvisejících."

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější