Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7402 - Komunikace s veřejností a zahraniční protokol
oddělení 7402 - Komunikace s veřejností a zahraniční protokol

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j. MF-5290/2019/9008

Dotaz:

"na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí informace týkající se vymáhání regresních nároků v případech, kdy stát uhradil škodu dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací:

a) Informaci o uhrazených škodách či finančním zadostiučinění za nemajetkovou újmu, které byly ministerstvem uhrazeny z titulu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem v kalendářním roce 2017. Postačí nám základní informace o počtu případů a celkové výši uhrazené škody (například ministerstvo uhradilo škodu a nemajetkovou újmu v 10 případech, celková souhrnná částka zaplacená třetím osobám činí XX Kč).

b) Informaci v kolika případech a v jaké výši z výše uvedených uhrazených plateb v roce 2017 byl uplatněn regresní nárok ve smyslu § 16 a násl. zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a jaká částka byla jako regresní nárok státu proplacena odpovědnými osobami, případně zda je nárok vymáhán soudně (například regresní nárok byl uplatněn ve třech případech v souhrnné částce X Kč; regresní nárok byl uhrazen pouze v jednom případě v částce X Kč a v jednom případě je nárok ve výši X Kč vymáhán soudně)."

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější