Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-26918/2017/10/1765 IK

Dotaz:

"podle aktuálního znění části B) „Druhové třídění" vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě jsou výsluhové náležitosti příslušníků ozbrojených sil včetně výsluhového příspěvku podle zákona č. 221/1999 Sb. a zákona 361/2003 Sb. zařazeny pod položku 5410-Sociální dávky. Dále pak podle aktuálního znění části C) „Odvětvové třídění" vyhlášky č. 323/2002 Sb. je výsluhový příspěvek podle zákona č. 361/2003 a zákona č. 221/1999 Sb zařazen pod položkou 415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a dále pak pod položkou 4152- Výsluhový příspěvek. Na základě výše uvedeného žádám o poskytnutí informace - odpovědí na tyto otázky:

  1. do kterých položek jak v druhovém, tak i v odvětvovém třídění v rozpočtových skladbách a podle jakých právních předpisů (zákonů, vyhlášek, výnosů nebo opatření ministerstva financí) Československa nebd ČR byl výsluhový příspěvek a příspěvek za službu příslušníků ozbrojených sil ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti (vězeňská služba) zařazen podle zákonů č. 76/1959 Sb., 221/1999 Sb., 100/1970 Sb. a 186/1992 Sb., a to vletech 1989 až do nabytí účinnosti dnem 19. 7. 2002 vyhlášky 323/2002 Sb.
  2. Které z uvedených právních předpisů lze nalézt na stránkách www.mfcr.cz a kde lze nahlédnout do těch, které zde nalézt nelze (např. do výnosů nebo opatření ministerstva financí, jimiž docházelo ke změně položek rozpočtové skladby týkajících se právě výsluhového příspěvku nebo příspěvku za službu),." 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější