Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Služby veřejnosti
 • Žádost

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-23159/2017/10/1606 IK

Dotaz:

 1. "Informace, jaké subjekty (včetně uvedení poddodavatelů) poskytovaly povinnému subjektu úklidové služby a služby na zajištění ostrahy od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2017.
 2. Kopií smluv, na základě kterých bylo povinnému subjektu poskytováno výše uvedené plnění.
 3. Informace, zda byly výše uvedené smlouvy uzavřeny na základě zadávacího řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, případně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Pokud ano, informaci upřesněte o druh zadávacího řízení.
 4. Informaci, zda byly některé smlouvy uzavřeny v rámci tzv. jednacího řízení bez uveřejnění, případně jako veřejná zakázka malého rozsahu.
 5. Seznam uchazečů, kteří v rámci zadávacích zařízení na zadání zakázky na úklidové služby či na zajištění ostrahy, podali nabídku. Tento seznam žádáme poskytnout zvlášť pro veřejné zakázky na zajištění úklidových služeb a zvlášť pro veřejné zakázky na zajištění ostrahy.
 6. Informace, zda povinný subjekt oslovil přímo i některého dodavatele o zajištění výše uvedených služeb? Pokud ano, kterého dodavatele oslovil povinný subjekt přímo?" 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější