Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-22762/2017/10/1597 IK

Dotaz:

  1. "Jaká hodinová či jiná časová sazba byla sjednána s advokátní kanceláří Arnold & Porter ve smlouvě (či smlouvách) týkající se právního zastupování České republiky v mezinárodních arbitrážích proti tzv. solárníkům?
  2. Jaké byly za období 2000 až 2017 náklady České republiky na externí právní zastupování v mezinárodních arbitrážích vedených proti České republice?
  3. Jaké konkrétní částky byly za období 2000 až 2017 ve skončených mezinárodních arbitrážích přiznány České republice jako náhrada nákladů řízení vůči protistranám?
  4. Jaké konkrétní částky z částek, které uvedete v odpovědi na otázku ad 3), protistrany České republice skutečně zaplatily (ať už dobrovolně nebo v důsledku vymáhání)?" 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější