Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-24943/2017/10-4/1670 IK

Dotaz:

"Ministerstvo financí je správcem jaderného účtu, který slouží k financování problematiky jaderných odpadů. Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádáme o poskytnutí informací:

  1. jaký byl stav jaderného účtu v letech 2014, 2015 a 2016 – pro každý rok jaké byly příjmy v členění dle § 27 odst.(1) tehdy platného zákona 18/1997 Sb. , jaké byly výdaje a konečný zůstatek
  2. do jakých konkrétních produktů finančního trhu a v jaké výši byl v roce 2016 investován zůstatek jaderného účtu." 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější