Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-17828/2017/10/1368 IK

Dotaz:

žádám Ministerstvo financí o poskytnutí informací, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se arbitrážních řízení vedených proti České republice na základě (i) dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic a (ii) dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o podpoře a vzájemné ochraně investic.

Ad (i)

V souvislosti s dohodou uzavřenou mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic prosím o sdělení:

1. Počtu ukončených arbitrážních řízení na základě této zmíněné dohody a u ukončených arbitrážních řízení:

a. Počet arbitrážních řízení, která byla rozhodnuta ve prospěch investora
b. Počet arbitrážních řízení, která byla rozhodnuta ve prospěch České republiky
c. Počet arbitrážních řízení, která skončila narovnáním, resp. dohodou s obdobnými účinky
d. U řízení, jež skončila narovnáním či dohodou s obdobnými účinky, uveďte prosím finanční částky, které byla Česká republika povinna investorům v jednotlivých případech uhradit

2. Počet stále probíhajících arbitrážních řízení na základě této dohody

Ad (ii)

V souvislosti s dohodou uzavřenou mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o podpoře a vzájemné ochraně investic prosím o obdobná sdělení, jako v prvním případě, tj.:

1. Počtu ukončených arbitrážních řízení na základě výše zmíněné dohody a u ukončených arbitrážních řízení:

a. Počet arbitrážních řízení, která byla rozhodnuta ve prospěch investora
b. Počet arbitrážních řízení, která byla rozhodnuta ve prospěch České republiky
c. Počet arbitrážních řízení, která skončila narovnáním, resp. dohodou s obdobnými účinky
d. U řízení, jež skončila narovnáním či dohodou s obdobnými účinky, uveďte prosím finanční částky, které byla Česká republika povinna investorům v jednotlivých případech uhradit

2. Počet stále probíhajících arbitrážních řízení na základě této dohody 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější