Novinky

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

  • Informační kancelář
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Žádost o poskytnutí informací
  • Žádost
  • Služby veřejnosti

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.: MF-10098/2017/10/887 IK

Dotaz:

"podle zákona č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek je Ústav účetní jednotkou a jeho činnost je hrazena ze samostatné kapitoly státního rozpočtu a Archiv je účetní jednotkou a je součástí rozpočtové kapitoly Ústavu.

Podle závěru z kontrolní akce NKÚ 15/39 z roku 2016 týkající se hospodaření obou organizačních složek státu byly v minulosti zjištěny v souvislosti s účetními závěrkami nedostatky.

Proto v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

  1. zdali Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek podaly účetní závěrky za rok 2016 v souladu se zákonem,
  2. zdali Ministerstvo financí ČR při kontrole účetních závěrek za rok 2016 nalezl pochybení a nedostatky,
  3. v případě, že byly nalezeny pochybení a nedostatky, prosím o sdělení čeho se kontrolní zjištění týkají (prosím o doložení dokumentů),
  4. do jakého termínu, měly být pochybení a nedostatky odstraněny či zda-li došlo již k nápravě." 

Odpověď:

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější